من مانده ام تنهای تنها

با اینکه بنده آگاهم به این موضوع که ..هر شخصی دنیایی از برای خویش دارد و هر کس سبک فکر کردن خویش را داراست اما دنیای واقعی امروز چیزی جز یکنواختی میان آدم ها و افکار نیست .آن دَم که تصمیم میگیری که متفاوت شی ...سیلاب مشکلات جاری میشه..هنگامی که تفکراتتو تغییر میدی نگاه ادما هم متفاوت میشه نسبت به خودت ..اونموقعست که به قول شاعر من ماااانده ام تنهااای تنهاااا من مانده ام تنها میان سیل غم هااا  حبیبم سیل غم ها

تو هر ثانیش حس میکنی که نه یقین داری نه اونها حرفتو میفهمن نه تو میفهمی چی میگن.و این خودش یه خان هسته برای رسیدن به هدف .

و به همین خاطر مبارک اینجانب رسما درباره خویش سخن نمی گویم با احدی چون میدونم نه میتونن کاری از برایم کنن نه درکش کنن.. میمونه یدون دفتر یا بلاگفا از برای تخلیه روان.والا دیگهمنبع: http://nowme.blogfa.com/